aviso legal

 • DATOS DA ORGANIZACIÓN
  En cumpliemento do artículo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, BERTAMIRÁNS F.C. informalle que se atopa inscrita no Rexistro de _______________________, sendo os seus datos identificativos os siguintes:
  Denominación social: BERTAMIRÁNS FÚTBOL CLUB
  C.I.F.: G15285851
  Domicilio social: Avenida da Mahía, 78 15220 Bertamiráns (Ames) (A Coruña).
  Teléfono: 881087583
  Correo electrónico a efectos de comunicación: bertamiransfc@gmail.com
  Tóda-las notificacións e comunicacións entre usuarios e o Bertamiráns F.C. consideráranse eficaces, a tódo-los efectos, cando se realicen a través do correo postal ou de calquera outro medio dos detallados anteriormente.
 • CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
  O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.bertamiransfc.com (en adiante, A WEB), do que é titular BERTAMIRÁNS F.C. 
  A navegación po-la web do BERTAMIRÁNS F.C. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cadansúas disposicións incluidas neste Aviso Legal, que pode sufrir modificacións.
  O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e de balde, non obstante, BERTAMIRÁNS F.C. condiciona o emprego dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.
  Tódo-los contidos do sitio web, coma textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxís, software, así coma o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra propiedade do BERTAMIRÁNS F.C., sen que poidan entederse cedidos ó usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis alá do estrictamente necesario para o correcto uso da web.
  Ousuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique ó BERTAMIRÁNS F.C. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.
  O usuario oblígase a facer un emprego correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fé, a orde pública, os empregos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá perante o BERTAMIRÁNS F.C. ou fronte a terceiros, de calesquera danos e perxuizos que puideran causarse coma consecuencia do incumplimento de dita obriga.

 • POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
  BERTAMIRÁNS F.C. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida accedert a través dos enlaces establecidos na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas web da rede. Ademáis, tampouco garantirá a disponibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas a súa propiedade ás que poda acceder por medio de enlaces.
  BERTAMIRÁNS F.C. manifesta haber adoptado tóda-las medidas necesarias para evitar calquera dano que, ós usuarios da WEB, puidera derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, BERTAMIRÁNS F.C. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.
 • USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS
  Esta páxina web pode recoller datos do seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso. O usuario ten a responsabilidade de configurar o seu navegador de modo que lle informe da recepción de cookies, puidendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.
 • PROTECCIÓN DE DATOS
  No caso de que a web recolla datos de caracter persoal, para máis información consultar a política de privacidade.

 

881087583

627145820 Fútbol 11

676014018 Fútbol 8

bertamiransfc@gmail.com

As Nosas Redes Sociais

Concello
Deputación
Futgal